תמ"א 38 – התהליך

תכנון ובניה בישראל על קצה המזלג תכנון ובניה נכון של שטחי כל מדינה שלמה נעשה על ידי ראייה צופה פני עתיד בשלוש רמות עיקריות: מפורטת, מקומית, מחוזית וארצית. כל רמה מייצגת רובד היררכי מוגדר בו נלקחים שיקולים תכנונים שונים. ככל שעולים ברמה ישנהועדת תכנון מקצועית בה חברים...