להתנהל מול יזם ולהישאר בחיים

להתנהל מול יזם ולהישאר בחיים להתנהל מול יזם ולהישאר בחיים התנהלות מול יזם בפרויקטים של התחדשות עירונית, כמו תמ"א 38, יכולה להיות חוויה מאוד מתסכלת. בארבעה צעדים פשוטים ניתן לעשות סדר בכל הסיפור הזה ואפילו להבין לא מעט פורסם 28/10/15 10:10 mako עו"ד רועי בר...

כתבה שפורסמה באתר מאקו מיום 18.11.2015

קישור לכתבה http://kanbonim.mako.co.il/81099.aspx הוועדה המקומית הבטיחה שיפור עירוני? אחרי הבחירות זה יעבור למשחק הפוליטי לא פוסח גם על הרשויות המקומיות המופקדות על הבנייה בעירן. בכל בחירות עולות מחדש ההבטחות לפרויקטים שיטיבו עם התושבים, ובכל פעם הן נעלמות והאינטרסים...

שווי מכירה בעסקת קומבינציה לפי שווי שירותי הבנייה

הסוגיה המשפטית בהליך ו"ע (מחוזי ת"א) 1443-12-09 כהנא נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור מרכז, נידונה סוגיית שווי התמורה בעסקאות קומבינציה מסוג מכר חלקי, כלומר עסקה בה המוכר מוכר חלק מזכויותיו בלבד בקרקע לקבלן. רקע ביום 11.01.09, בעלי קרקע בשטח של 502 מ"ר, ברח'...

שר הפנים הסמיך ועדות תכנון נוספות לאישור תוספת בנייה על פי רפורמת התכנון והבנייה

במסגרת הערכות ליישום הרפורמה בתכנון ובנייה, הסמיך שר הפנים 4 ועדות לתכנון ובניה מקומיות נוספות לאשר תכניות מפורטות, התואמות תכנית מתאר מפורטת בתחומן: תל אביב – יפו, חולון, הרצלייה ושוהם. המשמעות היא שוועדות מקומיות אלו יוכלו לאשר תכניות לשטחים המיועדים לבנייה...

מבחנים לבחינת פיצולה של דירת מגורים

לאחרונה ניתנה הכרעה על ידי ועדת הערר בהליך 5462/11 מיה שלזינגר נ' הו"מ לתו"ב ת"א ואח', המפרטת את המבחנים העיקריים לשאלת קיומו של פיצול דירה לא חוקי. רקע בערר זה, נידון מקרה בו הוגש ערר מטעם בעלת דירה בת 3.5 חדרים בתל אביב כנגד בקשת הועדה המקומית לתכנון...

הרחבת פטור ממס שבח לדירת מגורים בפרויקט פינוי בינוי

ביום 12.02.2012 פורסמה תוספת מספר 2 להוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 – הרחבת פטור לדירת מגורים בפרויקט פינוי בינוי, המפרטת בין היתר הוראות לפעולה במקרה ומבוקש פטור ממס שבח (להלן: "הוראת הביצוע") ביום 26.12.2010 פורסם ברשומות תיקון מספר 67 לחוק מיסוי...