בעלי דירות יקרים שלום רב,

הודעה זו הועברה אליכם גם באמצעות המייל וגם באמצעות פורום בעלי הדירות בוואטצאפ.

מספר עדכונים:

  1. מספר יזמים אשר הופנו למשרדנו על ידכם, ביקשו לקבל את חוברת מכרז הפרויקט. הדבר בוצע. כל מי שרוצה להעביר אלי שמות יזמים נוספים שנפנה אליהם לצורך קבלת הצעות מהם, אנא עשו זאת בבקשה. בכנס בעלי הדירות הקרוב (7.5.2018) נקבע "אבני דרך" ברורות בעניין פרק הזמן המיועד למכרז היזמים.
  2. שון העביר לי מספר נקודות שביקשתם להבהיר  בנוגע להסכם ההתקשרות בין משרדנו לבנכם. בהתאם לכך, ראו במצורף את מכתב ההבהרה באמצעות הקישור המופיע מטה, אשר מועבר לכל בעלי הדירות. למען הסר ספק, מי מכם שחתם כבר על הסכם הפרויקט הרי שמכתב ההבהרה מכיל עצמו על הסכמים אלו והינו בא להוסיף בלבד על זכויותיכם. כל בקשותיכם אושרו למעט בקשתכם בסעיף 8.3 שלגביו אבקש להבהיר בסעיף הבא.
  3. לעניין בקשתכם לסעיף 8.3 להסכם ההתקשרות הנכם מבקשים כי שכר הטרחה כן יכלול גם טיפול וייצוג בעררים או תביעות כלשהן מול הקבלן/היזם/רשות המיסוי / לשכת רישום מקרקעין/מנהל מקרקעי ישראל וכו'. כפי שהסברתי בפגישתנו הפרונטלית, בפרויקטים מעין אלו הטיפול המשפטי אינו כולל טיפול בבית משפט במקרה של הפרות הסכם זאת מהטעם שלא ניתן להעריך ו/או לאמוד מראש תביעות שכאלו ומכאן שכל תביעה ככל ותהיה בכלל תדרוש דיון בפני עצמו טרם הגשתה. כמו כן כל תביעה שונה במהותה ובהתאם גובה שכר הטרחה. לדוגמא: תביעה לקבלת סעד מסוג צו מניעה אינה דומה לתביעה לקבלת פיצוי כספי.  כמו כן, ההיגיון אומר שהיזם לא יממן שכ"ט בא כוח בעלי הדירות בגין תביעות כנגד היזם עצמו.  מכל הטעמים הללו, אף בא כוח בעלי דירות לא יכלול בהסכם שכר טרחתו טיפול בתביעות משפטיות. אף על פי כן, ככל ותרצו ששכר הטרחה יכלול טיפול משפטי שכזה, האפשרות היחידה שיכולה להיות ריאלית היא על ידי קביעת שכר טרחה מראש גבוה יותר שישולם על ידי היזם. זאת אפשר גם לקבוע במועד מאוד יותר לפני חתימת הסכם הפרויקט.
  4. מצ"ב הבאים:
    1. לחץ כאן לפתיחת חוברת דיגיטלית של הפרויקט
    2. לחץ כאן לפתיחת הסכם ייצוג בעלי דירות בפרויקט תמא 38
    3. לחץ כאן לפתיחת מכתב הבהרה לעניין הסכם התקשרות משפטית לפרויקט פינוי בינוי

בברכה

רועי בר יוסף, עו"ד